viadrus motto
Proizvodi / Povijest

Povijest

VIADRUS je integrirao politiku sustava upravljanja.

VIADRUS koristi integrirani sustav upravljanja kvalitetom i ekološkim aspektima za proizvodnju kotlova, radijatora, proizvoda za grijanje i željezno-lijevanih odljevaka, čeličnih odljevaka i odljevaka od obojenih metala. Tvrtka također koristi sustav upravljanja kvalitetom za obradu metalnog otpada.

Cilj politike tvrtke je uvažavanje interesa kupaca i svih zainteresiranih stranaka u istraživanju i razvoju, u proizvodnji i prodaji cijelog opsega proizvoda i usluga te u isto vrijeme kontinuirano poboljšavati kvalitetu i osigurati i poboljšati zaštitu u životnom i radnom okolišu u skladu sa zakonskim regulativama i ostalim zahtjevima bez premašivanja kvote predviđene za utrošak materijala, financijskih i ljudskih resursa i potencijala VIADRUSA.

U području sustava upravljanja kvalitetom (QMS) i sustavu upravljanja gospodarenja okolišem (EMS) ili području zdravlja i sigurnosti (H&S), uprava VIADRUSA želi postići sljedeće ciljeve:

 • Kvalitetom opskrbe, organizacije i aktivnosti VIADRUSA uvjeriti kupca da smo sposobni dostaviti proizvode i osigurati usluge na razini zahtijevane kvalitete, za razumnu cijenu, u zahtijevanoj količini i na vrijeme, poštujući pravne zahtjeve i ostale regulacije
 • Kontinuirano procjenjivati utjecaj svakog našeg proizvoda, novih tehnologija i poslovnih aktivnosti na okoliš s obzirom na mogućnost stvaranja novih utjecaja na okoliš i rizika te izbjeći te rizike prije nego se pojave
 • Spriječiti ozljede i narušavanje zdravlja
 • Održavajući i povećavajući kvalitetu i ekološku svijest, proširiti područje poslovanja

Kako bi ostvarili ciljeve, uprava VIADRUS-a posvećuje se:

 • Informiranju zaposlenika o važnosti ispunjavanja zahtjeva kupaca, pravnih zahtjeva i ostalih regulacija te zahtjeva internih regulacija
 • Održavanju i razvoju certificiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u skladu s normama ČSN EN ISO 9001 i ČSN EN ISO 14001
 • Osiguravanju nužnih ljudskih, financijskih i drugih resursa te informacija za održavanje i razvoj integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem
 • Ne donošenju odluka ili provođenja radnji koje bi na bilo koji način mogle raditi protiv definiranih razina kvalitete i zadovoljstva kupaca ili negativno utjecati na okoliš
 • Kontinuiranom praćenju i procjeni zahtjeva kupaca analizom tržišta i komunikacijom s kupcima i zainteresiranim strankama te korištenju sadašnjih i budućih zahtjeva i procjena trendova razvoja za inovaciju proizvoda i usluga
 • Traženju efektivnih i perspektivnih načina suradnje sa ostalim proizvođačima, tvrtkama i kooperantima kako bi povećali bazu kupaca i ojačali održivi razvoj VIADRUS-a
 • Podržavanju razvoja novih proizvoda i tehnologija
 • Osiguranju sigurnog i pouzdanog funkcioniranja tehnologija i opreme, smanjenju rizika kod tehničkih i organizacijskih procedura te stvaranju sigurnih radnih uvjeta kod upravljanja svim aktivnostima s naglaskom na zaštitu zaposlenika i minimiziranja utjecaja aktivnosti na okoliš
 • Pažljivom korištenju prirodnih resursa, poglavito ekonomičnom korištenju goriva i energije
 • Kontinuiranom smanjenju otpada dobivenog proizvodnim aktivnostima uvažavajući zahtijevanu razinu kvalitete proizvoda
 • Osiguranju kontinuiranog praćenja i smanjenja zagađenja zraka i vode uzrokovanog proizvodnim aktivnostima
 • Apeliranju na kooperante i izvođače radova da povise razinu svijesti o utjecaju na okoliš uvažavajući pri tome kvalitetu proizvoda
 • Stalnoj komunikaciji s kupcima, vlasima i javnosti, kojom ćemo doći do boljeg razumijevanja VIADRUS-ovog utjecaja na okoliš
 • Poboljšanju radnog okruženja, sigurnosti na radu i jačanju pozitivnog pristupa zaposlenika poslu kao dijelu kulture tvrtke
 • Osiguranju nužnog obučavanja u područjima QMS i EMS (H&S) potrebnog za stjecanje i održavanje kvalifikacija zaposlenika
 • Stvaranju veza između suradnika koje se temelje na integritetu, povjerenju, suradnji i zajedničkom rješavanju problema
 • Dodatnom određivanju ciljeva i obveza u obliku specifičnih ciljeva kvalitete i zaštite okoliša ili H&S ciljeva i naknadnih zadataka koji će biti redovno razmatrani od strane uprave unutar okvira QMS-a i EMS-a
 • Kontinuiranom povećanju učinkovitosti sustava za upravljanje kvalitetom i zaštitom okoliša korištenjem integrirane politike sustava upravljanja, ciljeva kvalitete i zaštite okoliša, rezultata revizije, analize podataka, korektivnih i preventivnih mjera i razmatranjem integriranog sustava upravljanja od strane uprave VIADRUS-a

VIADRUS-ova uprava od svojih zaposlenika očekuje:

 • Prepoznavanje u integriranoj politici sustava upravljanja i aktivno sudjelovanje u implementaciji politike, ciljeva kvalitete i zaštite okoliša kao i H&S ciljeva
 • Suglasnost sa svima aktima koji se tiču QMS-a i EMS-a (H&S)
 • Aktivno sudjelovanje u obukama vezanim za QMS i EMS
 • Aktivno sudjelovanje u kontinuiranom poboljšanju njihovih aktivnosti
 • Aktivno sudjelovanje u povećanju učinkovitosti QMS-a i EMS-a (H&S)